Akademia – Konkursu Wiedzy o Prawie w ramach programu „Szkoła bliższa prawu”

W dniu 27 kwietnia 2016 roku w siedzibie OIRP w Łodzi odbył się etap okręgowy ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie dla szkół podstawowych i gimnazjalnych realizowanej przez Centrum Edukacji Prawnej w ramach programu „Szkoła bliższa prawu” w roku szkolnym 2015/2016, którego to współorganizatorem jest nasza Izba

Olimpiada ma trzy etapy. Po pierwszym - etapie szkolnym, do etapu drugiego zakwalifikowało się łącznie 34 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów regionu łódzkiego. 27 kwietnia Komitet Okręgowy w składzie: radcowie prawni - A. Grocholska – Jankowska, Marek Pilc, Krzysztof Wójcik, przeprowadził egzaminy pisemne oraz ustne, wyłaniając sześciu laureatów, którzy będą reprezentować region łódzki na szczeblu centralnym. Eliminacje trwały cały dzień, wszyscy uczniowie byli niezwykle przejęci i zaangażowani. Z przyjemnością obserwowaliśmy, że młodzież dostrzega znaczenie prawa w życiu codziennym i doskonale rozumie, że „nieznajomość prawa szkodzi”. Obok laureatów komisja wyróżniła kilku uczniów, który swoją postawą szczególnie na takie wyróżnienie zasłużyli. Wybór laureatów nie był łatwy, uczestnicy byli bardzo dobrze przygotowani. 

Olimpiada wiedzy o prawie to kontynuacja rozpoczętej przez naszą Izbę, szerszej akcji pod hasłem „Szkoła bliższa prawu”, którą rozpoczęliśmy pilotażowymi lekcjami prawa w łódzkich gimnazjach. Działaniami w ramach tej akcji chcemy pracować nad kształtowaniem kultury i świadomości prawnej u młodzieży. Bo świadomy prawa obywatel, to obywatel, który zna i dostrzega konieczność poszukiwania właściwych rozwiązań prawnych, także z pomocą radcy prawnego. Konkurs jest wyśmienitą okazją dla takich działań, a dodatkowo zorganizowany przez radców prawnych, w siedzibie naszej Izby, kolejną formą promocji zawodu. 

Gratulujemy wszystkim uczniom i nauczycielom, a za laureatów trzymamy kciuki. Dziękujemy za pomoc radcom prawnym, którzy zaangażowali się w pomoc i konsultacje ze szkołami.