Pierwsze posiedzenie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Łodzi

We wtorek 12 lipca 2016 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi kadencji 2016-2020. Funkcję Przewodniczącej Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ponownie powierzono Aleksandrze Chrzanowskiej-Cepa. Wybrano również dwóch Zastępców Przewodniczącej: Ewę Kisielewicz i Aleksandrę Oszczęda-Gaj.