Pierwsze posiedzenie Rady OIRP w Łodzi oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej OIRP w Łodzi X kadencji

We wtorek 28 czerwca 2016r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi kadencji 2016 – 2020 podczas którego wybrano członków Prezydium Rady.
Funkcje Wicedziekanów Rady powierzono: ds. Aplikacji – Robertowi Czapnikowi, ds. Promocji Zawodu i Integracji Środowiskowej – Aleksandrze Grocholskiej – Jankowskiej, ds. Wykonywania Zawodu – Krzysztofowi Wójcikowi. Sekretarzem Rady został Marek Pilc, natomiast Skarbnikiem Rady Przemysław Zawalski. W skład Prezydium Rady, z mocy ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych, wchodzi również Dziekan Rady OIRP w Łodzi - Grzegorz Wyszogrodzki.

Rada OIRP w Łodzi utworzyła następujące Komisje oraz dokonała wyboru ich Przewodniczących: ds. Aplikantów i Aplikacji – Halinę Chrzanowską, ds. Doskonalenia Zawodowego i Współpracy Zagranicznej – Igora Pasternaka, ds. Integracji Środowiskowej – Przemysława Fiuka, ds. Legislacji – Marka Woźniaka, ds. Ochrony Zawodu – Wojciecha Płóciennika, ds. Socjalnych – Katarzynę Kranik – Saleh, ds. Wizerunku Zawodu i Informacji – Jacka Wawrzynkiewicza, ds. Wpisów na Listę Radców Prawnych – Marka Pilca.

Ponadto wybrano Przewodniczącą Okręgowego Zespołu Wizytatorów w osobie Jolanty Koper – Belhabiri oraz Zastępcę Przewodniczącej Okręgowego Zespołu Wizytatorów w osobie Joanny Kulpińskiej.

Funkcję Rzecznika Prasowego OIRP w Łodzi powierzono Aleksandrze Goździk.

Funkcję Rzecznika Kapituły Funduszu Seniora nadal pełni Elżbieta Niedźwiedzińska, a Kierownika Szkolenia Aplikantów i Zastępcy Kierownika Szkolenia Aplikantów – odpowiednio Grzegorz Rajczak i Elżbieta Niedźwiedzińska.

W piątek 1 lipca 2016r. odbyło się pierwsze posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi kadencji 2016 – 2020. Funkcję Przewodniczącego Komisji ponownie powierzono Włodzimierzowi Wolniakowi. Wybrano również Zastępcę Przewodniczącego Komisji w osobie Małgorzaty Szczygielskiej. Sekretarzem Komisji został ponownie Witold Magin.